Czynniki do wzrostów cen nieruchomości na rynku mieszkaniowym w Krakowie.

Aktualna kondycja ekonomiczno-społeczna nakłania do rozważań nad prawdopodobnym scenariuszem wzrostu cen nieruchomości, po stabilizacji utrzymującej się od połowy 2013 r.

Głównymi okolicznościami, które mogą stać się powodem podniesienia cen jest bardzo dobra sprzedaż deweloperów pobudzana zakupami inwestycyjnymi i tanim kredytem i programy pomocowe ze strony państwa.